Skole


Kære kommende skolebørns forældre. Børnene starter i forårs sfo 1. april hvert år. De første måneder vil de i sfoèn lære området af kende, og de vil blive fortrolige med nye rammer, større vidder og flere nye voksne. Forår og sommer i sfo, vil være en forøvelse til skolen. Tal derfor ikke for meget med dit barn om, at nu skal det starte i skole i foråret, for det skal det ikke. Selvom børn glæder sig til skiftet, er de også pressede, fordi der er meget fokus på det fra omgivelserne. På trods af velmenhed, så tænk på hvor mange der spørger op til i netværk mm. "nåee, glæder du dig til at starte i skole". Vores erfaring er, de glæder sig, men også er forvirrede over hvad der forventes. Set med de øjne, er sfo livet en blid start på skolelivet. I sfo livet er læreplanerne fra børnehaven stadig i centrum. Der er pædagoger fra flere steder i byen, og det vigtigtste for et barn at mestre i de nye rammer er følgende:

 

At det kan lytte til en fælles besked - at det kan være i dialog, dvs. lytte, og respondere - At det kan vente på tur - at det kan lege, og lave aftaler i legene - at det kan acceptere et kompromis og selv foreslå dette, når nødvendigt - At det kan give udtryk for behov, men også udsætte sine behov/mærke og give udtryk for egne grænser, og respektere andres - at det kan indgå i et fælleskab på de betigelser der er og samarbejde.

 

Store ord....men vist det aller vigtigste på livets vej. Alt dette arbejder vi meget med i børnehave tiden. Kom endelig og tal med os, hvis I er i tvivl om, hvordan I bedst støtter jeres barn i dette.

Udover dette, er der nogle konkrete færdigheder der er gode at have på plads. Dette kan i læse mere om, i den folder der er som underpunkt i denne fane.

 

Download: Skolepyramide (pdf - 910 kb)

 

Download: Er mit barn klar til skole? (pdf - 527 kb).