Åbningstider/Takster

Åbningstid

Mandag til fredag 6.30 til 16.30. 

pr.1 august 2024 kl. 16.00 om fredagen

 

Lukkedage/alternativ pasning

Børnehaven har følgende dage hvor det faste personale skal afholde deres overenskomstmæssige ferie.:

Fra d. 24.12. til d. 2.1. Alle helligdage, grundlovsdag, samt uge 29/30.

Er der særligt behov for pasning, kan der tilbydes alternativ pasning, dog ikke d. 24.12 og grundlovsdag som er LUKKEDAGE jvn. Dagtilbudsloven. Ud over det, er der hvert år to dage , hvor personalet har pædagogisk dag. Ved behov for pasning disse dage, er der også alternativ pasning. Dagene kan findes i årsplanen.

 

 

Takst 2024: Børnehave 2300 kr. Vuggestue 4035 kr. 

Tilskud og friplads, samt søskenderabat søges i Kommunen.

Obs der gives ikke tilskud fra Kommunen i juli, hvor der altså betales ½ månedspris.

HVERT år stiger taksten 50 kr. i vuggestue og børnehave. Er der ændringer i det, meldes det ud, det kan være mindre takststigning eller større. Takststigningen varsles i oktober hvert år.

 

 

Deltidsplads: Pr 01.01.2024 kan man kun søge deltidsplads hvis den ene forældre har barsels- eller forældreorlov. Dette er besluttet i Svendborg kommune, at vi som privat institution skal følger kommunens anvisninger på dette punkt. Hvis der ønskes deltidsplads kan det søges direkte i vores børnehus, med henvendelse til lederen. Her får du et skema til udfyldelse. Man betaler 80% af den fulde forældretakst og må bruge dagtilbuddet i et særligt tidsrum som er fra 8.30-14.30.  Perioden kan starte den 1. i en måned og slutte den sidste dag i måneden. Ansøgning om en 30 timers deltidsplads søges med minimum en måneds varsel, altså den sidste hverdag i den forudgående måned før ønsket deltidsstart.

 

kombinationstilbud:

For denne type plads henviser vi til kommunen retningslinjer og ansøgning her. http://www.svendborg.dk/borger/barn/mit-barn-skal-i-dagtilbud/kombinationstilbud