Bestyrelsen

Heidi Buch formand e-mail:  best.medlem
Henrik  Larsen best. medlem
Stefan Jensen best. medlem.

Kim Augustensen Best. medlem

Suppleanter: Jesper Kollerup og Jens- Christian Larsen